Radca prawny Robert Rusinek

Kancelaria zajmuje się pomocą prawną dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Naszym celem jest pomoc w rozwiązaniu Państwa problemu przy jednoczesnym zachowaniu należytej staranności w trakcie świadczenia pomocy prawnej, przy wykorzystaniu naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie zagadnień prawnych, ale też uwzględnieniu Państwa najlepszego interesu.

Zapewniamy obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w następujących formach: udzielamy porad i konsultacji prawnych, sporządzamy umowy, uchwały, statuty, regulaminy i inne dokumenty, przygotowujemy analizy i opinie prawne, sporządzamy pisma w postępowaniu procesowym, nieprocesowym, egzekucyjnym m.in.: pozwy, wnioski o przywrócenie terminu, zarzuty, sprzeciwy, zażalenia, skargi na czynności referendarza sądowego, apelacje, skargi kasacyjne itp. Reprezentujemy Klientów przed wszelkimi urzędami i władzami, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Krajową Izbą Odwoławczą, zapewniamy kompleksową obsługę negocjacji z kontrahentami Klientów, zapewniamy obsługę Wspólnot Mieszkaniowych.

Zapraszamy
KANCELARIA PRAWNA
radca prawny Robert Rusinek
03-933 Warszawa, ul. Obrońców 18 lok. 6,
tel. 0 605-728-779. e-mail: radcaprawnyrusinek@o2.pl